Właścicielem sklepu internetowego jestSG TRADE spółka cywilna
Siedlików 126, 63 – 500 Ostrzeszów
NIP: 514 – 034 – 18 – 96
dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt.


§ I. Składanie zamówień:
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.ledstar.eu, www.ledstar.pl lub telefonicznie. 
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do nie wysłania towaru. 
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Klient cały czas może kontrolować stan przesyłki w swoim panelu użytkownika. 


§ II. Realizacja zamówień:1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się: 
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez klienta,
 - w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto sklepu,
 - w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - z chwilą autoryzacji transakcji. 
2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i od jego decyzji zależy czy zamówienie ma oczekiwać na skompletowanie, ma być wysłane niepełne bądź czy zamówienie ma być anulowane. 
3. Zamówione produkty są dostarczane do klientów sklepu (w zależności od wyboru klienta) za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia. 

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są
skompletowane i gotowe do wysyłki. 
5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 

§ III. Koszty przesyłki1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego i wynika z cenników firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest na paragonie lub fakturze VAT. 


§ IV. Czas dostawy
Podstawowy czas realizacji zamówienia na terenie Polski trwa jeden dzień roboczy, a o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną. 


§ V. Płatności1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji. 
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane za pomocą systemu PayU lub systemu PayPal.
 
§ VI. Polityka ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych klientów jest SG TRADE spółka cywilna. 
2. SG TRADE spółka cywilna zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych kupujących. 
3. Dane osobowe kupujących przetwarzane są w celach związanych z realizacją zamówień na Towary oraz procesem ich sprzedaży, jak również oraz w celach archiwizacyjnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia i zakupu towaru.
 5. Dane osobowe kupujących są przetwarzane również w celu marketingu własnych produktów i usług Administratora danych osobowych. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
 6. Kupujący ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
7. Dane osobowe kupujących są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora. 
8. SG TRADE spółka cywilna jako administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych: PayU S.A., który jest również Administratorem Danych Osobowych, a w celu realizacji przesyłki firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej.
9. W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w serwisie bądź korzystania z usług, prosimy o kontakt pod adresem biuro@ledstar.eu
 
§ VII. Reklamacje


pobierz formularz reklamacyjny

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych .  Gwarancja na przedmioty zakupione w Sklepie wynosi 2 lata lub opcjonalnie 3 lata od daty zakupu.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt na własny koszt przesyłką pocztową lub kurierską pod adres: 
 

SG TRADE spółka cywilna 
Siedlików 126
63-500 Ostrzeszów
 

3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
4. Po uznaniu reklamacji sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny towar z oferty za zgodą kupującego.

5. Towar podlegający uznaniu za wadliwy w trybie postępowania reklamacyjnego jest wysyłany na adres klienta Pocztą Polską.

§ VIII. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 roku poz. 827), każdy klient, który nabył w sklepie towar jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób w ustawie w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, na kliencie spoczywa obowiązek poinformowania sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, które powinno być dokonane na piśmie lub drogą elektroniczną dla celów dowodowych.

3. Towary podlegające zwrotowi na zasadzie prawa odstąpienia od umowy powinny być odesłane w stanie niepogorszonym, nieużywane w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

Pobierz regulamin w formacie PDF